کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : ایران مال
نوع پروژه : تجاری - تفریحی
نوع نصب : Pipe Fixing - Electrical Fixing - Rooftop
کشور : ایران
شهر : بندر انزلی
نام پروژه : پروژه سالن همایش نمایشگاه بین المللی بندر انزلی
نوع پروژه : سالن همایش
نوع نصب : Electrical Fixing
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه المپیک
نوع پروژه : مجتمع مسکونی
نوع نصب : Pipe Fixing
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه نوروز
نوع پروژه : مجتمع تجاری
نوع نصب : Pipe Fixing
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه گلستان خیام
نوع پروژه : مجتمع مسکونی
نوع نصب : Pipe Fixing
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه الهیه
نوع پروژه : تجاری - اداری
نوع نصب : Pipe Fixing
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه سینا
نوع پروژه : تجاری - اداری
نوع نصب : Pipe Fixing
کشور : ایران
شهر : ماکو
نام پروژه : پروژه فرودگاه ماکو
نوع پروژه : عمرانی
نوع نصب : Pipe Fixing
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه باغ بهشت
نوع پروژه : مجتمع مسکونی
نوع نصب : Pipe Fixing
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه ایرانیان
نوع پروژه : مجتمع مسکونی
نوع نصب : Mechanical Room
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه رزمال
نوع پروژه : تجاری - اداری
نوع نصب : Pipe Fixing
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه کوروش
نوع پروژه : مجتمع مسکونی
نوع نصب : Pipe Fixing
کشور : ایران
شهر : تهران
نام پروژه : پروژه دماوند
نوع پروژه : مسکونی - تجاری
نوع نصب : Pipe Fixing

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

پرسش خود را اینجا بیان کنید

شماره تماس با ما 3 - 82419600 - 021
info@diamondwalraven.ir آدرس ایمیل

محصولات ما استانداردها و آزمایشات کیفیت مربوط به زمینه استفاده خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند. در این میان آزمایشات و محکهای دیگری توسط خود ما، تولیداتمان را به طور مداوم برای محـدودیت های ایمنی مورد امتحان قرار میدهند و این برای تضمینی مضاعف است که محصولات Diamond Walraven مطابق با دقیقترین استانداردهای کیفیت تولید میگردد.